EET

-------------------------

Pro naše zakazníky.


Informace k migraci pokladních systému našich klientů na EET
proběhne 30.11 - 1.12 očekáváme drobné výpadky cca 20 minut.

Zároveň tedy ukončujeme testovací obdobi a již není možné do ostrého startu příjmat objednávky na nové instalace beta verze.

Automaticky dojde ke změně DPH z 21% na 15% od doby platnosti zákona tedy 00:00.
(herny,bary,kasina nejsou v této akci )
Pokud také nechcete automatickou změnu sazby DPH kontaktujte prosím svého servisního partnera.

Čtěte prosím povinnosti po migraci:
Postup pro EET
Omlouváme se ,že nezůstal zachován v návodech Váše firemní grafika a modifikace.
Byla použita pro příklady základní verze.

(Některé funkce nejsou dostupné ve Vaší verzi)

Vzhledm k přetížení veřejné Hot Line linky prosíme partnery a klienty o telefoní kontakt dle smlouvy.
SLA stupeň 2 funguje bez změny a havarijní servis a zapujčení HW je na všech skladech k dispozici.


Po provedení migrace si svojí novou první účtenku prosím zkontrolujte na portalu:
Odkaz na portál MFCR

​V případě problému kontaktujte HOTLINE a prosíme zaslat na email ,nebo MMS ​foto účtenky.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doklad z EET nemusí stačit. Zákazníkovi ani kontrolorům:
Článek

Odkdy povedeme EET:

Evidovat tržby začneme podle druhů činnosti. V prosinci 2016 začneme, pokud máme jako
hlavní činnost ubytovací nebo stravovací služby.
Informační oznámení:

Jakmile začneme podléhat EET, musíme o tom zákazníky informovat informačním oznámením:
"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.“

Pokud evidujeme ve zjednodušeném režimu, vyvěsíme si:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce
tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Informační oznámení umístíme v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na
prodejně, případně na webu e-shopu. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Údaje o provozovnách:

Změnu údajů o provozovně nebo její zánik oznámíme do 15 dnů od data změny. Nově
vzniklou provozovnu zaevidujeme před přijetím první tržby v této provozovně.

Jaké tržby evidovat v EET:

Evidovat musíme příjmy v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale také obdobně,
například dárkovou kartou, poukázkou, stravenkou, bitcoinem a pod. Evidujeme i započtení
kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů. Nezáleží na tom, v
jaké výši tržba je, může být haléřová nebo tisícikorunová.

Jak proběhne evidence tržby - kód FIK do 2 sekund:

Zašleme finanční správě datovou zprávu o transakci pomocí speciálního softwaru v našem
pokladním zařízení. Přijde nám fiskální unikátní kód FIK. Naše pokladní zařízení vystaví
účtenku s FIK pro zákazníka. Pokud kód FIK nedostaneme do 2 sekund, vystavíme účtenku
bez kódu a údaje o tržbě zašleme nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.
Tržba je ověřitelná na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, my si ověříme
tržby evidované pod naším jménem.

Údaje o tržbě zasílané finanční správě:

O každé tržbě zašleme finanční správě tyto údaje:
• naše DIČ
• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
• pořadové číslo účtenky,
• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
• celková částka tržby,
• náš bezpečnostní kód (BKP),
• náš podpisový kód (PKP),
• údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Účtenka pro zákazníka:

Na účtence uvedeme údaje, které jsme posílali finanční správě a navíc fiskální kód (FIK),
který jsme od ní obdrželi. Účtenku musíme vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby.
Přitom zákazník není povinen si účtenku převzít. Není předepsán žádný formát ani způsob předání
účtenky zákazníkovi, můžeme účtenku vystavit i elektronicky, bez tisku, a předat ji zákazníkovi
například e-mailem, MMS nebo přes bluetooth. Na alternativní formě předání účtenky však musí
být mezi námi a zákazníkem shoda. Pokud nevydáme zákazníkovi účtenku, může zákazník na portále
správce daně nahlásit nevydání účtenky. Na stejném portále si zákazník může také ověřit, zda
jsme tržbu opravdu zaevidovali.

Storno:

Pokud potřebujeme tržbu vystornovat, postupuje obdobně jako při evidenci tržby s tím rozdílem,
že tržbu evidujeme jako zápornou. To se vztahuje na vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení
reklamace, omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali před
přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil. Provedené storno není z technického hlediska
vázáno na původně zaslanou datovou zprávu, respektive vydanou účtenku.

Pokuty, sankce:

Pokuta až půl milionu Kč bude za to, že závažným způsobem ztížíme nebo zmaříme evidenci
tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, nepošleme datovou zprávou údaje o evidované
tržbě nebo nevystavíme zákazníkovi účtenku. Pokuta až 50 tisíc Kč bude za to, že neumístíme
informační oznámení nebo nebudeme zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro
evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Výše pokuty bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. Nejvyšší pokuty budou jen při
opakovaném nebo závažném porušení zákona.
Po zvlášť závažném porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat
účtenky nám může být okamžitě uzavřena provozovna nebo pozastaven výkon činnosti. To se
má používat jen ve výjimečných případech, při úmyslném obcházení zákona.

Pokuty se zbavíme, pokud prokážeme, že jsme udělali všechno proto, abychom porušení
zákona zabránili. Prokážeme, že jsme vynaložili veškeré úsilí, které by bylo v daném
konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat. Může jít například o
přepětí v elektrické síti, které způsobilo nefunkčnost pokladních zařízení.

(Pokutovány budou moci být i nepodnikající fyzické osoby. Až půl milionu Kč za to, že
závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb nebo dosažení účelu evidence
tržeb zcela zmaří.)

Infolinka k EET:

Finanční správa zřídila infolinku 225 092 392, informace zpracovala i na webu etrzby.cz
Viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o EETŘešení situací při evidování tržebSpráva certifikátů EETNejčastější dotazy podnikatelů k EET.

Odkazy k tématu:

Co dostanete :
DOCPDF

Základní návod
pokladního systému :
PDF - POS návod

Úprava účtenky
(Jaké údaje chcete zobrazovat na účtence): Vzor Uctenky


V případě zajmu o garantovaný servis 24/7: Pokladního systému, počítačové sítě, kamerového systemu nás prosím kontaktujte:
Tel: +420 777 04 75 15 Email: martin@prudent.cz
--- Reklama ---